Общината отново организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Тя ще се проведе в сряда и четвъртък, като за целта ще има мобилен пункт на улица „Шипка“ 33. Гражданите, които искат да се освободят от натрупаните в домовете им опасни отпадъци, могат да го направят от 10 до 16 часа. Безплатно ще се приемат живачни термометри и уреди, съдържащи живак, лакове, бояджийски материали, домакински препарати и химикали, лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки. Целта на кампанията е русенци да бъдат улеснени, а околната среда да бъде защитена от вредното влияние на тези отпадъци.