Нова обслужваща улица ще бъде изградена към Драгажния флот, като така ще се реши дългогодишният проблем с липсата на инфраструктура в района. В момента пътят към старата помпена станция, който е строен 60-те години, е осеян с множество дупки и пукнатини. С новата връзка от кръговото кръстовище на бул. „Тутракан“ до разтоварището на ТЕЦ Русе ще бъде осигурен нормален подход към фирмите и предприятията в района и ще се намали замърсяването в района на Източна промишлена зона. Ще бъдат обособени и места за паркиране.
Нови улици ще бъдат изградени и към местността „Христо Македонски“ в квартал „Чародейка“, както и пред блоковете 73, 75, 77, 79 и 81 на ул. „Мальовица“. Предстои да се изготви инвестиционен технически проект за трите обекта, за което общината заделя близо 23 000 лева.