Нови информационни табели с улицата и името или номера на блока ще бъдат поставени върху жилищните сгради в Русе. Така ще се сложи ред в наименованията на жилищните кооперации, по-голямата част от които са заличени с времето. Освен това ще се осигури бърз и своевременен достъп на линейките и полицейските коли до блоковете, за което спешните медици отдавна настояват.
Вече е изготвен списък на блоковете в Русе с тяхното местоположение, който включва над 1000 сгради в центъра и по кварталите. Предстои обществените информационно-указателни надписи да се изработят с еднаква визия.
Табелите ще бъдат с еднакъв размер, цвят на шрифта и местоположение върху фасадите на сградите - на височина 3 метра от тротоара. За направата им общината ще плати 90 000 лева. След поставянето на табелите, поддържането им ще е задължение на собствениците на жилищната сграда.