Софийската фирма „Лог-Сиберия“ ще изгради системата за видеонаблюдение в реално време на 30 главни натоварени кръстовища, през които преминават линиите на градския транспорт. Тя е класирана на първо място със сто точки по обществената поръчка за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването на обща стойност 1,5 млн. лева без ДДС. Фирмата остана сама в процедурата по избор на изпълнител, след като тримата други участници бяха отстранени.  
282 камери ще следят натовареността на трафика. В резултат се очаква да се подобри организацията на движението, да намалеят предпоставките за инциденти и да се гарантират общественият ред и сигурност. Камерите ще разчитат регистрационните табели на автомобилите и ще извършват статистическа оценка на база преброяване на превозните средства. Информацията от видеонаблюдението ще се архивира и ще може да бъде препращана към оперативния център на полицията в града. 
За контрол на трафика и спазването на правилата за движение камери ще бъдат поставени на възлови кръстовища, сред които по „Липник“ и „Чипровци“, „Плиска“ и „Тулча“, „Борисова“ с „Неофит Бозвели“ и „Ген. Скобелев“, „Мидия Енос“ и „Николаевска“. Видеонаблюдение ще се осъществява на „Христо Ботев“-“Васил Левски“, „Цар Освободител“ и „Съединение“, както и на кръстовищата на „Липник“ с „Иван Ведър“, с „Дебър“, с „Цар Освободител“, с „Котовск“ и „Братислава“. Ще се следят и водачите, които минават по кръстовищата на „Цар Освободител“ с „Христо Ботев“, „Николаевска“ и „Сент Уан“, „Доростол“ и „Яребична“, „Яворов“ и „Чипровци“. Камери ще бъдат монтирани и по кръстовищата на „Борисова“ с „Хан Крум“, „Мария Луиза“ и „Панайот Хитов“. Системата за видеонаблюдение ще контролира и натоварените кръстовища „Ген. Скобелев“ с „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“, „Тулча“ с „Цветница“, „Съединение“ с „Майор Атанас Узунов“, „Цар Освободител“ с „Шипка“, „Васил Левски“ с „Даме Груев“. Камери ще записват и по кръстовищата „Христо Ботев“-“Никола Й. Вапцаров“, „Чипровци“-“Тича“, „Стефан Стамболов“-“Сент Уан“, „3-ти март“-“Росица“, както и по реконструираната „Потсдам“ с „Академик Михаил Арнаудов“.
Поставянето на камери на всички натоварени кръстовища в Русе ще позволи в реално време да се получава информация за натовареността на движението, за възникнали инциденти, което пък дава възможност за по-доброто им регулиране и бърза реакция при инциденти. Новоизградената система ще е съвместима със съществуващата, като ще има възможност да се добавят и подсистеми за управление на трафика.