Заседанието по оспорването на заповедта на началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева от директора на МГ „Баба Тонка“ Митко Кунчев е насрочено за 28 юни, съобщиха от Административния съд.
В същото време РУО е пуснало молба до съда заповедта за намаления прием от пет на четири паралелки в гимназията да бъде задействана веднага, независимо че има съдебно производство. Съдът обаче отхвърля молбата и прекратява производството по нея.
Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд.