Намаляване на наложена от РИОСВ санкция на „Монтюпе“ от 300 000 лева на 50 000 лева поискаха вчера по време на обжалването й и адвокатът на фирмата за производство на автомобилни части, и прокуратурата. Огромната глоба бе наложена за установено от експерти на екоинспекцията изпускане на вредни емисии пред отворени димни люкове на хале №3 през ноември 2016 година. На 1 март тази година Районният съд я потвърди, а „Монтюпе“ естествено обжалва пред Административния съд.
Ръководството на завода счита санкцията за неправилна и доста висока и предлага три варианта за решаване на казуса. Първият е глобата да се отмени изцяло, вторият е делото да се върне в Районния съд за ново разглеждане заради допуснати процесуални нарушения и на трето място - намаляване на санкцията на 50 000 лева. Според адвоката на фирмата проверката на изпуснатите вредни емисии в хале 3 е извършена повърхностно, защото има установена лоша миризма, но не е посочен източникът за нея.
В Русе много фирми изпускат вредни газове, но проверки се правят само в „Монтюпе“, заяви адвокат Людмил Павлов и предположи, че някой целенасочено ги предизвиквал.
Юристът на РИОСВ поиска съдът да остави жалбата без уважение и уточни, че проверяващите инспектори са установили действително изпускане на вредни емисии от двата люка на хале №3. По думите му миризмата на изгорял бакелит през миналата 2016 година е усещана от граждани в няколко квартала в Русе, което е довело до масираната проверка на РИОСВ и установяване на редица нарушения в работния процес.
Считам, че жалбата на „Монтюпе“ е частично основателна, защото не са обследвани всички доказателства, бе позицията на прокурора по делото Андрей Ангелов.
Според него съдебният акт за изпускане на вредни емисии от завода трябва да бъде потвърден, но санкцията да бъде намалена на 50 000 лева.
Съдът ще излезе с решение в 30-дневен срок.