Панорама на средното образование ще даде възможност на ученици и родители да се ориентират и да направят избор на гимназия, където децата да продължат да учат след 7 клас. Началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева ще открие образователния форум в понеделник, 28 май, от 17.30 ч в Центъра за подкрепа на личностното развитие на бул.“Фердинанд“ 3 А. До 5 юни всяка вечер от 17.30 до 19 ч по график ще бъдат представени русенските гимназии, а родители и ученици ще могат да получат консултации и разяснения по приема.