Близо седем пъти са намалели скитащите кучета в Русе за десет години. Една от причините е, че през последните три години расте интересът към осиновяването им, като всяка година 200 четириноги от приюта си намират нови стопани. Друг фактор за положителната тенденция е кастрирането на бездомните кучета, като ежегодно техният брой е около 800. Принос има и популяризирането на дейността на приюта и работата с неправителствени организации.
В момента бездомните кучета са 725, като от тях кастрирани са 495. За сравнение през 2007 г. в община Русе е имало 4904 скитащи кучета. Това става ясно от данните в доклада от проведеното преброяване на безстопанствените животни в общината през тази година. В периода от 6 март до 16 април са обходени 20 474 дка от общата площ, като в централните райони доброволците са били пеша, а по кварталите с автомобил. Най-много са скитащите кучетата в Тракцията, Селеметя, Буйна Яна, Трите гълъба и Ново сметище. По време на преброяването екипите са събрали данни и за популацията на бездомните котки, които са 1560.
Тазгодишното преброяване е четвъртото, като анализи са правени през 2007, 2008 и 2011 г. То е във връзка с изпълнение на общинската програма за овладяване на популацията на бездомните кучета съвместно с центъра „Германо-българска помощ за животните“.