Петър ГЕЦОВ
Седем русенски агрофирми са получили земеделски субсидии в размер над 1 милион лева за 2017 г., показва проучване на „Утро“. Сумите включват парите за сектора от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). От първия се изплащат помощите по схемите за агроекология, зелени практики и единно плащане за площ, а вторият финансира Програмата за развитие на селските райони. 
За разлика от последните години, когато най-големи бенефициенти по агропрограмите бяха селските общини в областта, през миналата година помощите са отишли изключително в ръцете на бизнеса. Класацията води мощната беленска фирма „Агрофактор“, получила общо над 2,2 млн. лева. Над 1,2 млн. от тях са изплатени по схемата за единно плащане на площ, а 782 хил. лева - за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - т.нар. зелени директни плащания.
Над 2 млн. лева са изплатени на „Сафари М“ - село Борисово, община Сливо поле. Нататък следват русенските „Ивком“ с 1,4 млн. лева; русенската „Агрола Екоинвест“ и беленската ЕТ „Декаданс - Димитър Шишков“ с около 1,3 млн. лева, ЕТ „Камен Шишков“ / също от Бяла, собственост на сина на Димитър Шишков от „Декаданс“/ и русенската „Дунав ленд агро“ с малко над милион.
Прави впечатление, че заради новите правила, предвиждащи по-големи субсидии за първите 300 декара на всеки стопанин и поради разширения обхват на субсидиите, някои големи обработватели на земя са разделили собствеността си между няколко субекта. А броят на плащанията по всички мерки е нараснал за поредна година - от 7052 за 2016 г. до 8622 за 2017 г.