Читалищата в община Две могили се сдобиха с над 150 нови книги, с които ще обогатят книжния си фонд. Дарението идва от общинската структура на ГЕРБ и е по повод Деня на славянската писменост, българската просвета и култура. Първите читалищни деятели, които получиха новите книги от депутата Светлана Ангелова, бяха в Две могили и селата Бъзовец, Батишница, Баниска и Помен. 
Тази година поставяме началото на кампания, която ще продължи занапред. Надявам се тя да обхване и съседните общини. Вярвам, че всички читалища имат добра перспектива, ако насърчаваме развитието на техните фондове с подобни дарения, каза Ангелова.             У