Избрах BNI, защото ценностите и философията на организацията се припокриват с моя житейски мироглед. Колкото и да е странно, тук хората са без маска и без поза. Идват и дават наистина всичко от себе си, за да подпомогнат развитието на бизнеса на своите партньори в дружеството. Получава се синергия. 
Колкото повече позитиви даваме, те се връщат по един или друг начин неминуемо към нас. Ние вече имаме реализиран бизнес по препоръки между нас, а още не е започнало официалното функциониране на дружеството.
Много завладяващи са цифрите от статистиките - едно средно работещо дружество за една година надвишава 1 млн. от реализиран бизнес чрез препоръки. Ние сме си поставили по-високи цели. Много важен детайл е и глобалната онлайн система, където можеш да видиш всички измерими показатели. Така получаваш реална картина на бизнес модела. Ако искаш да развиеш бизнеса си - BNI ти дава всички инструменти за това.