1 425 333 лева отпусна Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет на община Иваново за аварийно възстановяване на дигите на река Русенски Лом в Красен. С парите ще се укрепят разрушените диги и така ще се сложи край на постояните наводнения в селото. Всяка година след снеготопенето водата влиза на гости при хората, а открай време местната власт и жителите настояват за трайно решаване на проблема.
През март тази година Русенски Лом заля улици, дворни места, сгради, както и около 500 дка земеделски земи и около 100 дка зеленчукови култури. От 2014 г. и 2015 г, когато в резултат на проливни дъждове високата вълна по реката скъса и преля над дигите, жителите на Красен всяка година тръпнат в очакване на поредното наводнение. Освен дворовете и нивите, под вода се оказват приземните етажи на къщите и на административните сгради, както и зоната на кладенците, които осигуряват вода на три села. 
Основният проблем в Красен е непочистената растителност в коритото на реката и прилежащите диги, строени преди повече от 50 години от бившето ТКЗС. С течение на времето откосите са обрасли с гъсти храсти и дървета, които нарушават целостта на дигите и те поддават под напора на реката.
Искания за финансиране на дейностите по възстановяването на защитните диги на Русенски Лом в Красен са отправяни към междуведомствената комисия  през 2015, 2016 и 2017 г. И най-после държавата отпусна необходимите средства.
Сега ще се използва периодът на маловодие, за да започнат аварийните работи по укрепването на дигите, преди очакваното повишаване на нивото на река Дунав по време на т.нар черешови води. В тази връзка ще бъде сключен договор със софийската „Вал Ко Тред“. Срокът за изпълнение на възстановителните дейности на дигите е 6 месеца. Зоната около дигата ще бъде почистена от растителност, ще се изградят водонепропусклива стоманобетонова стена, отводнителна система в най-ниската точка на Красен и ще бъде възстановена съществуващата защитна дига.