Сериозен спад на изкупните цени на свинското месо през първото тримесечие на годината регистрира „Свинекомплекс Николово“. Средната реализационна цена е 2,67 лева за килограм живо тегло и сравнена със същия период на миналата година намалява с 0,27 лв./кг или с около 10 на сто. Спадът в сравнение с края на 2017 г., когато прасетата се продаваха по 3,29 лева за кило живо тегло, е с 18 на сто, става ясно от предварителния, неодитиран финансов отчет на дружеството за периода януари-март.
Угоените прасета се продават по 2,10 лева при средно 2,49 лева за цялата 2017 г., а подрастващите - по 3,53 лв./кг, с 50 стотинки по-евтино отколкото преди три месеца. 
Цените на свинското месо в цяла България са паднали драстично в началото на тази година като според експертите причините са две - свръхпроизводство у нас и засилен внос. Ситуацията прилича на тази през 2016 г., когато за първите 3-4 месеца цените у нас се задържаха ниски на фона на поскъпване на свинското месо в ЕС.
В резултат продажбите на „Свинекомплекс Николово“ падат - реализацията в натурално изражение е с 55 тона по-малко спрямо предходната година. Приходите от продажби намаляват 267 хил. лева. Наличните животни се увеличават с 847 броя спрямо 2017 г. 
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 1260 тона комбинирани фуражни смески, на стойност 664 хил. лв.
Въпреки срива на изкупните цени „Свинекомплекс Николово“ завършва първото тримесечие на 2018 година с печалба от 861 хил. лева. Тя обаче идва най-вече от отчетените финансови приходи в размер на 1,05 млн. лева, дължаща се на приключването на процедурата по упражняване правата по издадените от дружеството варанти. Както „Утро“ писа, нито един от притежателите им не пожела да упражни правото си да закупи акции от дружеството и финансовите инструменти останаха неизползвани.
Ръководството на свинекомплекса продължава да смята, че браншът е изправен пред рискове, свързани с високата цена на фуража и ниската продажна цена. Това води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му, се казва в доклада. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар. Опасност има и от проникване на заболявания от огнища в района и гранични държави.