През март тази година реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в Русенско са в размер на 754.7 хил. лв., като 497.5 хил. лв. (65.9%) са от български граждани, а 257.2 хил. лв. (34.1%) - от чужденци, съобщи Териториално статистическо бюро Север. 
През третия месец на годината на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1956 легла, от които 20 хотела с 1072 легла. Общият брой на реализираните нощувки е 15 932, като от тях 11 143 са от български граждани, а 4789 - от чужденци. Спрямо март 2017 г. нощувките бележат увеличение с 31.0% или почти една трета. При чуждестранните туристи увеличението е с 62.8%, а при гостите от страната с 20.8%. 
Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през третия месец на 2018 г. е 30.1% и в сравнение с март 2017 г. се увеличава с 5.9 процентни пункта. С най-голям дял (48.1%) са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2017 г. този дял намалява с 14.0 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 761, следвани от граждани на Италия - 280 нощувки, и Германия - 249. 
Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Турция - 132, които са реализирали средно по 1.8 нощувки. 
Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през март 2018 г. са 9034 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 22.6%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 20.4%. Средният брой нощувки през март е 1.8, като равнището на показателя при българските граждани е 1.6, а при гостите от чужбина 2.6 нощувки.
Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 27.0% и увеличава  нивото си от третия месец на 2017 г. (23.7%) с 3.3 процентни пункта. Общата заетост на леглата е по-висока от регистрираната средна за страната, която през март 2018 г. е 24.1%.
В местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 46.1% от всички нощувки на български граждани и 14.0% от тези на чужденци.