Студенти от специалност „Български език и история“ в Русенския университет представиха изследванията, по които са работили през изминалата година. С приветствие към младите хора и техните преподаватели се обърна зам.-ректорът проф.Юлиана Попова. Доц.Мира Душкова представи проекта на катедра „Български език, литература и изкуство“ за оптимизиране на обучението на бъдещите педагози. Третокурсничката Диляна Бобокова разказа за дейностите по програмата „Йовков и християнските добродетели“, инициирана от Русенската митрополия за превенция на агресията в училище. 
Представена бе и научноизследователската лаборатория, посветена на творчеството на писателя Йордан Вълчев. За книгата на доц.Руси Русев „Йордан Вълчев. Апология на българския език“ говори доц.Душкова, а студентите-дипломанти Дилян Саманджиев и Айхан Айдънов разказаха за своята работа в лабораторията.  
В края на Вечерта на специалността деканът на факултет „Природни науки и образование“ доц.Десислава Атанасова награди изявени студенти.