Три дни мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда измерва въздуха в Бръшлен, след като граждани се оплакаха от неприятни миризми и замърсяване на река Дунав от дейността на свинекомплекса. По разпореждане на директора на екоинспекцията бяха направени измервания на въздуха в центъра на селото, но се оказа, че сигналите на гражданите са неоснователни. Резултатите не показаха отклонения от нормите на показателите, които се следят, сред които и серовород. При извънредна проверка на екоинспекторите в свинекомплекса също не са установени нарушения на условията в комплексното разрешително. Според тях прилаганата технология за отглеждане на животните в комплекса не предполага отделяне на отпадни води, а течни и твърди торове, които се използват за наторяване на обработваеми земи.