Бившият ресторант „Русалка“ в квартал „Дружба 2“ ще бъде продаден, ако предложението на кмета Пламен Стоилов за откриване на процедура бъде одобрено на днешната сесия.
Имотът на ул. „Йосиф Цанков“ 5-А е с площ 885 кв.м, а към него вече има проявен интерес, като пазарната му стойност е 59 000 лева без данъците и таксите. Той ще бъде включен в списъка с приватизационни сделки, които общината има намерение да реализира тази година.