Дипломи за успешно приключен двугодишен курс по националната програма „Детско полицейско управление“ получиха вчера 19 ученици от ОУ „Васил Априлов“. Те бяха връчени във Второ РПУ от началника му главен инспектор Явор Янков в присъствието на директора на ОДМВР ст.комисар Теодор Атанасов, директора на школото Гергана Григорова и директора на ОС на БЧК Антоанета Ябанозова. 
Програмата стартира през май 2016 година, когато между Второ РПУ и „Васил Априлов“ бе подписано споразумение за съвместна дейност по проекта, който се реализира в цялата страна. За две учебни години бяха обхванати над 25 възпитаници на учебното заведение. В рамките на заниманията малките доброволци получиха знания и опит за работа в екип, взаимна подкрепа и бързи решения, които да споделят със своите връстници.
„Днес уверено мога да се обърна към вас като към колеги и да ви благодаря за старанието и усърдието, с което работихте“, каза гл. инспектор Янков на малките полицаи и изрази надежда, че някои от тях ще изберат професията след завършване на образованието си.