„Топлофикация Русе“ продължава да отчита печалби, макар резултатите да се влошават спрямо първото тримесечие на 2017 г. Това става ясно от междинния финансов отчет на централата за периода януари-март тази година.
Към 31 март се отчита счетоводна печалба в размер на 3,9 млн. лева, което е почти двойно по-малко от миналогодишните 7,5 млн. лева. Приходите от продажба на енергия намаляват с цели 7,7 млн. лева, като най-значително е намалението на пласирания ток от кондензационната част - от 8,8 на 2,4 млн. лева. Пласираната електроенергия от топлофикационната част, която се заплаща най-скъпо, намалява с около 2,2 млн. лева. 
Продажбата на ток е основен източник на приходи за „Топлофикация Русе“, но перспективите не са оптимистични. От 1 юли влизат в сила нови правила за продажба на електроенергия от топлофикациите, като всички те ще минат на свободния пазар и ще сключват сделките на енергийната борса. Подробностите не са още съвсем ясни, но най-вероятно количествата, изкупувани по преференциални цени, ще намалеят, смята изпълнителният директор Севдалин Желев. Което ще удари допълнително приходите на „Топлофикация Русе“.
3,9 млн. лева печалба не изглежда малка, но всъщност остава чисто счетоводна, а парите в касата на дружеството продължават да са кът. Към 31 март паричните средства на разположение са едва 369 млн. лева, нарастват само вземанията на „Топлофикация“. Дружеството има да получава от клиенти и търговски партньори 86,3 млн. лева, с 3,4 млн. лева повече от края на 2017 г. Задълженията са за 69,5 млн. лева.