Със заповед на министъра на земеделието се изменя крайният срок на забраната за улов на един от най-популярните хищници в българските води - бялата риба, съобщиха от Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури. За да се осигури нормално и спокойно размножаване на вида във водоемите до 500 м надморска височина забраната се удължава до 31 май. включително. В тези от 500 м до 1500 м надморска височина крайният срок се променя до 15 юни включително.
Уловът на риба по време на забраната може да коства глоба от 1500 до 3000 лева.