През първите 3 месеца на годината търговията с ниви в община Ветово бележи тенденция към разширяване на ценовия диапазон както в различни населени места, така и в различните местности на всяко от тях. Най-висока цена за земята си получават продавачите в Писанец, Сеново и Ветово, като ръстът е най-осезаем в сеновско землище - средно 10% над миналогодишните нива. Това коментират от специализираната в търговия със земеделска земя компания „Русе ленд“.
Наличието на интерес от няколко големи инвеститора в региона обуславя и стабилизираното търсене през тази година, макар и при по-малък брой осъществени сделки. Тази тенденция към повишение обаче далеч не е валидна за всички парцели - диференциация в желанията на купувачите, която вероятно ще се запази и занапред.
Подобна е и картината при наемането на земи. Тези с по-дългосрочни договори носят средно 50 лв./дка, но при арендуване от нови земеделски производители могат да се постигнат и доста по-високи нива. Например в землището на Кривня при предлагане на парцели със заварени дългосрочни арендни договори търсенето и съответно цените при сделките рядко надвишават 1000 лв./дка. При свободните парцели обаче ръстът е в посока увеличение с 10-20%. Основна причина за тази разлика е, че старите договори са сключени на нива от 40 лв./дка, каквато наемна цена най-често новият собственик би получавал до изтичането на договора. 
В Писанец и Ветово картината с наемите е малко по-добра, което обуславя и по-високите цени на земята - между 1200 и 1300 лв./дка. В землището на Смирненски нивите се търгуват средно по 1100 лв./дка, а отдаването им под наем носи средно 5% доход на инвеститорите. В землището на Глоджево основните купувачи са няколко местни земеделски производители и цените на придобиване се различават понякога скъществено. Тази конкуренция обаче носи на собствениците по-високи доходи от наеми и ренти - средно с 10% над средните за Ветовския регион.
Очакваме и до края на годината пазарът на ниви в община Ветово да зависи изцяло от желанията и целите на 3-4 крупни фирми инвеститори и затова по-конкретни прогнози трудно могат да бъдат направени, коментират от Русе ленд“.