До 29 юни 2018 г. ще се приемат заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозя, съобщи Изпълнителна агенция по лозата и виното. Общата площ за която могат да бъдат предоставени разрешения по този прием е 605,83 ха. Заповедта за приема, както и образци на документи по процедурата, са публикувани на сайта на ИАЛВ в раздел „Заявления“.
Разрешителният режим на засаждане е уреден с Наредба 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя. Разрешения за нови насаждения са необходими на производители, които желаят да засадят лозя, но не разполагат с права, които да преобразуват или с лозови насаждения, които да изкоренят и презасадят. 
Следващият прием на заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозя ще се състои едва през периода май-юни 2019 година.
Съгласно действащото към момента законодателство засаждането с разрешения за засаждане на нови лозя не се подпомага по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. Освен това, според установените в ЕС норми, лозята могат да нарастват само с 1% годишно, което прави надпреварата за нови разрешения наистина сериозна.
У нас проблемът не е толкова голям, тъй като по-голямата част от лозовите масиви са си за изкореняване, тъй като са много стари. Така е и в Русенско - едва една трета от лозята се обработват, а останалите съществуват само на хартия. От 1600 хектара само към 150 са по-млади от 10 години, а 1340 ха лозя са на възраст над 30 г. и трябва да се изкоренят. Но те се ликвидират с темп от 50-60 ха годишно, най-вече когато собствениците им успеят да се вредят с проект за конверсия на лозя.