Съвместна проверка от служители на отдел „РК Централен Дунав“ - Русе и служба Мунтения - Гюргево към ANPA Румъния е извършена преди почивните дни. Между Русе и Силистра, на речен километър 395, от водата са извадени 7 винтера, на р.км 486 - 100-метрова мрежа, с уловени в нея два сома с общо тегло 7 кг, които са върнати във водата.
На р.км 543, на10 километра от Свищов, българо-румънската група инспектори извади от водата 6 броя незаконни от години и използвани за строго забранения улов на есетрови риби лави и кърмаци по 50 м с по 100 куки на всяка от тях.