На 30 април - понеделник, в последния ден за подаване на годишни данъчни декларации за получени доходи от физически лица през 2017 г. офисът на НАП в Русе ще работи непрекъснато от 9.00 ч. до 17.30 ч. и докато  има клиенти в салона за изчакване. Информационният център на НАП ще работи с удължено време, като неговите експерти ще приемат обаждания и запитвания на телефон 0700 18 700 от 8:30 до 18:00 ч.
Според закона, глоба до 500 лева грози всеки, който не подаде данъчна декларация. Ако това е втората година, в която не са декларирани изискваните от закона доходи, глобата достига до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 2000 лв. Ако дължимият налог не бъде платен до 30 април, всеки ден след него носи наказателна лихва от ОЛП +10% върху вписаната в декларацията сума, така че забавянето не е препоръчително. 
При подаване на декларации и документи, клиентите са длъжни да се легитимират с личен документ за самоличност. Задължително е те да са попълнили трите си имена, ЕГН и адрес, на който действително ще получават кореспонденция от НАП, дори да не съвпада с постоянния им адрес, а също и личен телефонен или мобилен номер за контакт, както и да са подписали подаваните документи. Физическите лица и ЕТ имат възможност да подадат еднократно до 30 септември  коригираща декларация, ако са открили грешки във вече подадената в законовия срок. 
За улеснение  гражданите могат да подават попълнени екземпляри на декларациите си, като ги регистрират с входящ номер и в 17 пощенски клона в Русе, Иваново, Ветово, Смирненски, Сливо поле, Тетово, Бяла, Ценово, Две могили и Борово. В тях има възможност да се ползват указания и примерни образци на формулярите. Цената на пощенската услуга е 1.50 лв. Всички, които решат да изпратят документите си като обикновени пощенски пратки, могат да ги насочат към адрес - Офис на НАП - Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ 19. 
Чрез пощите могат да се изпратят и декларации с баркод, които се попълват в сайта на агенцията www.nap.bg, като специална програма автоматично изчислява данъчното задължение, след което формулярът се разпечатва на принтер. За изпратените по пощите декларации е валидно клеймо с дата 30 април. 
Най-лесният начин е декларациите да се изпратят по електронен път с Персонален идентификационен код /ПИК/ от НАП или квалифициран електронен подпис по всяко време на денонощието. За валидни се приемат електронните декларации, изпратени до 24.00 часа на 30 април, включително и в предходните почивни дни, което е допълнителен бонус за гражданите. Приложените към електронната декларация документи - служебни бележки за доходите и др., може да се изпращат сканирани във формат pdf или заснети като jpg файлове с ясни и четливи изображения.