58 са общо професионалните семейства в Русенска област, съобщиха от регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Най-много са желаещите да се грижат за изоставени деца в Русе, като тук приемните семейства са 22, а техен работодател е общината. В Бяла има 23 семейства, в Две могили и Иваново има общо 7 приемни семейства, а в Борово и Ценово са по три. Единствената община, където няма развита приемна грижа, е Ветово, тъй като не са установени деца в нужда. 
В момента 45 от семейните двойки отглеждат 61 деца, а 13 семейства в областта са свободни по различни причини, но са готови да приемат при необходимост детенце.