57 работодатели са заявили готовност да наемат безработни до 29 или над 50 години, хора с увреждания, майки осиновители на деца до 5 години, като така те ще могат да ползват финансови стимули по програми и мерки за заетост. Обявени са общо 105 свободни работни места във всички сфери, а процедурата премина при засилен интерес от страна на русенските работодатели, отбелязаха от русенското Бюро по труда. Предстои заседание, на което да се оценят и класират подадените заявки, а с одобрените работодатели да се сключи договор.
А иначе през март обявените свободни работни места в община Русе са 461, като най-търсени са продавач консултант, машинен оператор, водач на товарни автомобили, общи работници, гладачи, мебелисти, учители и други. Постъпилите на работа безработни за изминалия месец са 406, като 81 са младежите до 29 години.