„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за региона Борово, област Русе, с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура, съобщи компанията чрез БФБ-София.
Възложител на проекта е община Бяла, област Русе, а стойността на договора е 2,684 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 270 календарни дни.
Обектът е част от проект за доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово и довеждаща инфраструктура по 3 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“, Обособена позиция 2: „Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ и Обособена позиция 3 - „Доставка и монтаж на машини, съоръжения и мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово.
Община Бяла рестартира откритата процедура за доизграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Борово през миналата година. Реализацията на проекта се финансира по ОП „Регионално развитие 2007-2013“. Първоначално изпълнител беше „Борово еко“ но поради проблеми с качеството на строително-монтажните работи договорът с фирмата беше прекратен предсрочно в края на 2015 г.
Новата регионална система за управление на отпадъците ще обслужва общините Бяла, Борово, Две могили, Полски Тръмбеш, Ценово и Опака.