„Общински пазари“ е със счетоводна печалба за изминалата година в размер на 291 000 лева, което е с 18 000 лв. повече в сравнение с 2016 г. Увеличението на приходите на общинското дружество, което стопанисва 11 търговски обекта, се дължи на направената реконструкция на Централния пазар, както и на шестте нови обекта в „Здравец Изток“, които заработиха през 2017 г. Това съответно привлече нови наематели в обновените обекти. Тази година дружеството ще изгради нова сграда на мястото на старите складове на Централния пазар, която ще е с площ 350 кв.м. Тя ще се състои от покрита външна площ за търговия и стокови складове и магазини с модерен вид.
Това стана ясно на вчерашната комисия за оценка на финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2017, която прие годишните финансови отчети на 8 дружества - „Общински пазари“, „Общински транспорт Русе“ и шест лечебни заведения. За 2018 управителите на лечебните заведения предвиждат инвестиции в материалната база, в закупуване на медицинска апаратура и техника, както и в квалификация на персонала чрез обучения, курсове, семинари и конгреси. Предстои общинските съветници да приемат финансовите отчети на осемте дружества, както и предложението общината да получи 124 450 лв от печалбата на „Общински пазари“, а лечебните заведения да не внасят дивидент.