Здравното министерство ще изгради в Русе център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, които се нуждаят от постоянни медицински грижи. Новата структура ще бъде вдигната на бул. „Скобелев“ 42-А, като за целта правителството вчера предостави на ведомството терен от 1,3 дка и четири сгради, които са необходими за инвестиционното намерение. Всъщност теренът е собственост на здравното министерство, но е бил даден за ползване на РЗИ-Русе. В сградата се помещаваха микробиологичната лаборатория и кабинетът за безплатно изследване за СПИН. 
Изграждането на центъра ще стане по проект, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж“. Проектът предвижда строителство, ремонт, реконструкция, преустройство за обособяване на центъра. Дейностите в центъра ще заменят модела на грижа за деца, настанени в институции. За тях ще бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура, в която ще се предоставят здравни и социални услуги, се посочва в решението на кабинета.
Казано на нормален език, това означава, че в сърцето на Русе ще се построи приют за тежко болни деца. И докато за тях мястото на домуване няма никакво значение, не се знае как ще ги приемат хората и фирмите наоколо. Освен това центърът ще бъде в непосредствена близост до две от улиците с най-натоварен автомобилен трафик и ако някое от тези често лишени от инстинкт за самосъхранение деца успее дори веднъж да се измъкне незабелязано, може да се стигне до тежък и дори трагичен инцидент.