Група студени от 4 курс в Русенски университет „Ангел Кънчев“, придружени от техния научен ръководител, посетиха подстанция „Център“ в Русе - ключово съоръжение от електроразпределителната мрежа, което осигурява електрозахранване на над 15 000 фирми и домакинства в централната градска част. Посещението бе част от дългогодишна традиция на „Електроразпределение Север“ да предоставя възможност на бъдещи енергетици да се запознаят отблизо с важните за функционирането на електрическата мрежа елементи още по време на университетската им подготовка.
По време на обиколката четвъртокурсниците имаха възможност да добият представа в реални условия за оборудването и начина на работа на подстанция „Център“. Подстанцията е съоръжение, в което се трансформира постъпващата от генерационните централи и електропреносната мрежа енергия от високо до средно и ниско напрежение. Така трансформираната електрическа енергия достига до крайните клиенти. 
Специалистите на „Електроразпределение Север“ запознаха бъдещите енергетици с основното предимство на подстанция „Център“ - нейната компактна разпределителната уредба. Малките размери на уредбата, заедно с двата маслонапълнени кабелни електропровода високо напрежение, позволяват в относително малко пространство да се разпределя и трансформира електрическа енергия.
Посещението на студентите завърши в командната зала на подстанцията, където имаха възможност да разгледат таблата с централна сигнализация, чрез които се осъществява контрол върху състоянието и работата на отделните модули в съоръжението.