Тази седмица стават ясни победителите в националния учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор“ и в националния преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“. Двете състезания започват днес в Русе. Те се организират от „Овергаз“ със съдействието на Министерството на образованието и науката.  
На последния кръг от конкурса „Най-добър млад инсталатор“ финалистите ще трябва да изработят елементи от газови, отоплителни и санитарни инсталации по технологично задание. В състезанието участват ученици от София, Русе, Перник, Горна Оряховица и Ямбол. Финалистите са общо 51 и са разпределени в 21 отбора.
„Най-добър млад инсталатор“ е един от дългогодишните проекти на „Овергаз“ в сферата на газификацията и образованието и се провежда за 13-та година. Традиционно в него участват ученици от 11-ти и 12-ти клас, които се подготвят за професиите монтьор и техник на инсталации и енергийни съоръжения в професионалните гимназии от цялата страна. За втора година в конкурса се състезават и учениците от 9-и и 10-и клас с дуална форма на обучение по проект „Домино“. Финалът на конкурса за най-добър млад инсталатор ще започне днес в 8.30 часа в учебната база на Професионалната гимназия „Атанас Ц. Буров“.
 Проекти за енергийна ефективност и екология, които да решат проблема с мръсния въздух в България, ще представят учениците на финала на Националния преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“. Конкурсът се провежда за 11-и път, а в него ще се състезават ученици от 9-и до 12-и клас. За първото място ще се борят шест отбора - четири от София и два от Русе. Състезанието ще започне днес в 14 часа и ще се проведе в Регионалния исторически музей.