До седем дни председателят на общинския съвет във Ветово д-р Мехмед Мехмед трябва да свика извънредна сесия, тъй като е необходимо общината спешно да осигури средства за изработването на общ устройствен план. Решението за съфинансиране от общината трябва да се вземе от общинските съветници, а за да се осигури публичност и прозрачност, областният управител Галин Григоров предлага да бъдат поканени русенските депутати. 
Искането за извънредната сесия всъщност идва от кмета на Ветово Георги Георгиев, който е подготвил докладна за одобряване на съфинансирането за избработването на общия устройствен план. Съгласно споразумение от май 2016 регионалното министерство се е задължило да осигури 80% или малко над 120 000 лева за изработването на документа, като след изтичането на тази бюджетна година договорът се прекратява и парите трябва да се осигурят от общинския бюджет. Кметът Георгиев многократно е сезирал общинския съвет, но предложението не е разглеждано или е отхвърляно, и затова се налага да търси съдействие чрез областния управител. Григоров от своя страна е уведомил с писмо председателя Мехмед, че е необходимо да се проведе заседание, на което да се разгледа предложението за одобряване на необходимите средства за съфинансиране.
Както е известно, във Ветово отдавна се води битка между общинския съвет и кмета. Упорството на мнозинството съветници да отхвърля всичко предложено от кмета Георгиев този път може да струва на общината 120 000 лева безвъзмездна помощ от регионалното министерство за изработването на общия устройствен план. Това е и причината Георгиев да потърси съдействие от областния управител Григоров.