Голям концерт показаха малките таланти в основно училище „Никола Обретенов“, които творят в различни сфери на изкуството - песни, танци, художествено слово. Празничната програма постави финал в Седмицата на отворените врати в русенското училище в квартал „Чародейка“, посветена на 30-годишнината от създаването на ОУ „Никола Обретенов“. През тази седмица децата показаха дарби и умения в работилници на художниците, на кулинарите и на новаторите, направиха импровизиран час по танци и открит урок по футбол. В един от дните първокласниците посрещнаха деца от подготвителни групи в детски градини и им показаха своето просторно и красиво училище.