1262 жители на региона са подали декларации, в които са посочили, че желаят да ползват данъчни облекчения, съобщиха от НАП-Русе. От тази година отстъпки се ползват, ако няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.
Подаването на данъчната декларация е задължително, за да се ползват облекчения за хора с намалена работоспособност, лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане или осигурителен стаж при пенсиониране, както и за дарения, за млади семейства, за деца с увреждания и за извършени безкасови плащания.