Много по-добър февруари в сравнение с миналата година регистрират русенските хотели и други места за настаняване, показват данните на националната статистика. Реализираните нощувки се увеличават с 40 на сто, като тези на чужденци са почти двойно повече - ръстът е с 93%.
През февруари в Русенско са отседнали 5546 човека, от които 1335 чужденци. Реализираните от тях нощувки са 10 054, които носят приходи от 4810 хиляди лева. 
Числата са малко по-високи спрямо януари, а в сравнение със същия месец на миналата година приходите се покачват с внушителните 45 на сто. Ръстът идва както от повечето туристи от България, така и от увеличения брой чужденци. Реализираните нощувки се увеличават с 3800 спрямо януари 2017 г.
Туристите от други държави са платили за нощувки 175 хил. лева, 36,3% от всички приходи по това перо, което се дължи на факта, че те обикновено избират по-луксозните и по-скъпи хотели.
И през февруари на високо ниво остават предпочитанията към по-евтините места за настаняване с 1-2 звезди. В тях са реализирани 4176 нощувки или 41,5% от всички. Най-добра е запълняемостта в петте четиризвездни хотела, в които са реализирани 4439 нощувки. Поради по-високите си цени най-луксозните места за настаняване получават по-сериозен дял от приходите от нощувки - 245 хил. лева или 51% от всички. 
През февруари в хотелите с 3 звезди, от които този месец в областта са работили 8, са отседнали 1048 лица, които за 1439 нощувки са донесли приходи от 79 хил. лева.
Реализираните нощувки в общо 46 хотела и други места за настанявяне в областта са средно по 1,81 на човек, при 1,86 за предходния месец. Запълняемостта на легловата база се увеличава до 18,9%, което означава, че от 100 легла средно по 81 на ден са оставали незаети.