Иска ли или не иска увеличени цени на топлата вода „Топлофикация Русе“? Това се оказа наистина сложен въпрос. 
В края на февруари дружеството съобщи, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за утвърждаване на пределни цени за топлинната енергия за ценовия период 1 юли 2018 г. - 30 юни 2019 г., както следва: 92,89 лв./Мвтч с ДДС за горещата вода и 112,32 лв./Мвтч с ДДС за водната пара. Което съответства на сега действащите цени. 
Такива числа фигурират и в официалното обявление, публикувано от „Топлофикация Русе“. Тези дни обаче Комисията за енергийно и водно регулиране за пръв път оповести предложенията на топлофикационните дружества и там за Русе се посочва 84,05 лв./Мвтч без ДДС или 100,86 лв./Мвтч с ДДС, което дава увеличение на цената за домакинствата с 8,58%.
Това число се получава, като попълним данните в екселската таблица с показателите, която ни спуска КЕВР. Но ние в нашето предложение сме посочили, че искаме да останат досегашните цени, обясни за „Утро“ изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ Севдалин Желев. 
Дали това е наистина така е трудно да се провери, тъй като заявление, в което „Топлофикация Русе“ посочва конкретни искани цени, липсва в пакета документи, публикувани на сайта на КЕВР. Там фигурира само въпросната екселска таблица, където по формулата с въведените технико-икономически показатели наистина се получава 84,05 лв./Мвтч. 
Такива разминавания при други топлофикации липсват, показа проверка на „Утро“. При „Топлофикация Плевен“ например, която е собственик на русенското дружество, трите числа - изчисленото по таблицата, предложението за нова цена и посоченото от КЕВР, напълно съвпадат. За русенската топлофикация обаче изглежда практиката е друга, тъй като и през миналата година изчислената цена е с 10 лева на мегават над действително одобрената от КЕВР.
А все пак става въпрос за утвърждаване на пределни цени, а дружеството може да реши да продава и по-евтино. Така че има всички шансове ангажиментът да не се пипат цените на топлото в Русе да бъде изпълнен. Както излиза от документите, „Топлофикация Русе“ ще бъде на печалба те да бъдат значително намалени. Производствената цена на топлинната енергия с гореща вода е изчислена на 47,56 лева на мегават, тоест и сега дружеството ни я продава с цели 62% отгоре.