1541 деца от Русенска област са в чужбина, за 566 нямаме информация къде се намират. Това съобщи вчера Боряна Петкова, старши експерт в Регионалното управление на образованието. Вчера пред областната комисия по образованието тя отчете работата на екипите по издирването на децата, които не посещават училище и детска градина.
От септември миналата година досега 32 екипа с 481 души /от тях 379 са педагози/ са заети да обхождат адресите на т.нар. необхванати деца в цялата област. Екипите са направили 6888 посещения на адреси - някои от адресите са посещавани нееднократно, други деца са търсени на различни адреси, каза Петкова. В резултат на тази мащабна и често пъти неособено приятна дейност 468 момичета и момчета са записани в детски градини и училища, сочи справката на РУО. Най-много са тези деца в община Русе - около 190. 
Към днешна дата сме регистрирали в платформата на тази кампания 2272 деца, които в различно време са отпадали от училище или не са били записвани въобще, каза Петкова. От тях екипите ни са посетили 2107 деца, останали са още 124, които до месец ще бъдат издирени, добави старши експертът. Според нея обаче от тези, които са записани в училище след посещенията на педагозите, има деца, които отново са спрели да посещават занятия. Имаме и случаи, когато родителите заявяват, че ще платят глобите /50 лева е минималната/, но пак няма да пускат децата си на училище, каза Боряна Петкова. 
Доклад за интегрирането на ромите в областта на експерта от областна администрация Лилия Георгиева показа още по-смущаващи данни за предишната учебна година. Според областната справка за учебната 2016/2017 г. общо отпаднали от училище са 486 деца. Изобщо не са били записани 658. В чужбина са се намирали 2863 деца, а за 32 липсва информация. Иначе казано, над 3500 деца от 5 до 16 години не са били там, където им е мястото - в детските градини и в училищата. 
Цифрите варират, тъй като едни от незаписаните деца навършват 16 години и вече не подлежат на обучение, други пък навършват възрастта за постъпване в забавачка, затова статистиката се променя много динамично, обясни Боряна Петкова.