Инфлацията в България се понижава за пръв път от девет месеца насам, но на годишна база се ускорява за втори пореден месец, отчете НСИ. Индексът на потребителските цени (CPI) се понижава през март с 0,3% спрямо февруари, когато нарасна с 0,3 на сто, като това е първо понижение на месечната инфлация от юли 2017 г. насам. 
На годишна база инфлацията през февруари нараства с 2,2% след повишение с 2,0% през февруари. Това представлява известно ускоряване на растежа на инфлацията за втори пореден месец от началото на годината. През ноември 2017 година потребителските цени скочиха до петгодишен връх от 3,0% (най-висока инфлация от февруари 2013 г. насам), преди да последва забавяне на инфлацията до 1,8% през януари 2018 г. 
През март тази година цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки се понижават с 0,4% спрямо предходния месец, а цените на облеклото и обувките - с 0,5%, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия се повишават с 0,3 на сто. 
Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) се понижава през март с 0,2% на месечна база, а на годишна нараства с 1,9%. 
При цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата хранителните продукти поевтиняват с 0.4%, а нехранителните стоки и услугите поскъпват с 0.1%.
Данните на НСИ са знак за известно отслабване на инфлационния натиск, който беше в сила през последните месеци на миналата година, но са и поредно доказателство, че българската икономика успя да се измъкне трайно от състоянието на дефлация или на ценова стагнация, в което се намираше в периода между 2013 и 2016 година.