Конвой от 6 баржи по Дунав превозва товари колкото 400 камиона по суша. А защо тогава не правим това по-активно? Защо трафикът по река Дунав е 10 пъти по-нисък от този по Рейн? Защо транспортът, особено по Долен Дунав, е толкова по-вял? Къде са основните проблеми? Има ли физически пречки? Има ли бюрократични? Има ли политическа воля? Какви са възможните решения?
Тези и други подобни въпроси ще дискутират представители на бизнеса и държавните власти на срещата в Русе на 19 април в рамките на кръглата маса по проект „ДАНТЕ - подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав“. Форумът се организира от Българо-румънската търговско-промишлена палата и ще е в хотел „Рига“ от 13:30 часа. 
Преди 2 години Сърбия е имала нулев интерес към река Дунав като транспортна артерия. За целия период от 2005 г. до 2014 г. сръбската държава е инвестирала 18,5 млн евро в мерки за подобряване на вътрешния воден път (р. Дунав). Днес сръбското правителство има изцяло нова визия и вече реализира програма, която между 2014 - 2024 г. предвижда инвестиции в проекти за реката в размер на 286,5 млн евро. Задачата, която са си поставили, е да се превърнат в една от трите Дунавски държави - лидери по безопасно и устойчиво корабоплаване. И знаят, че когато те зададат посоката, частният сектор ще ги последва. А къде сме ние?, питат от БРТПП.