Лесопарк Липник, който е едно от любимите места за русенци и гостите на града, е в изключително лошо състояние. Много от контейнерите са преобърнати, а някои са изгорени и има разпилени отпадъци. Пейките са изпочупени или изцяло липсват, а осветлението не работи. Около беседката до езерото с лилиите постоянна гледка са множеството умрели птици. За това сигнализира общинският съветник Траян Тотев, който внесе и питане до кмета Пламен Стоилов за проекта за реконструкцията на лесопарка Липник, като иска да знае в какви срокове ще бъде реализиран. Тотев пита също какъв контрол оказва общината за опазването на любимото за русенци място от недобросъвестни граждани, които рушат общинската собственост.