Три отбора от 10 клас в Английската гимназия анализираха решенията си по три теми в правната образователна работилница „Съдебно кафене“. Отборите се състезаваха по темите „Принципи на административен процес“, „Структура на съдебната система“ и „Правни казуси“. Дискусията се проведе в рамките на организирания вчера в Административен съд Ден на отворените врати, чиято цел е да се повишава правната култура на гражданите. 
Същевременно студенти от втори курс на специалността „Право“ в Русенския университет разиграха симулативен административен процес, свързан с претенция за заплащане на имуществени вреди след отменено наказателно постановление.
През целия ден в инициативите на отворените врати се включиха студенти, преподаватели, граждани и представители на съсловни и неправителствени младежки организации.