Преливникът на язовир „Борово“ е бил умишлено запушен, а върху изпускателя са струпани камъни и земна маса, вследствие на което повече от две години водоемът е със затлачено дъно. Основният изпускател е повреден и запушен и е необходимо почистване и поддържане на общинския язовир.
Това стана ясно след проверка на съоръжението в началото на месеца от областна комисия с инспектори от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция, Пожарната. В комисията участват също представители на съответната община или оператор на водоема, ако има такъв. Такава проверка се прави ежегодно, като на територията на Русенска област тя обхвана общо 14 язовира. Най-много водоеми има в община Бяла - шест, следвана от община Русе с три. На територията на община Две могили има един частен язовир. Там е най-големият язовир в областта „Баниска“, но той, както и „Бойка“ са собственост на „Напоителни системи“. 90% от язовирите са изрядни, с оформена документация, е заключението на комисията след извършената проверка. 
Като проблемен специалистите посочват единствено едноименния язовир, който община Борово стопанисва. Той спешно трябва да се почисти и ремонтира, като за целта трябва да се източи. За тези дейности обаче са необходими около 30 000 лева, които са поискани от държавата, тъй като общината не разполага със средства, които да отдели за почистването на съоръжението. 
Заради неизправността на язовира Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е съставила акт на кмета на Борово Валентин Великов. Глобата ще е между 1000 и 10 000 лева. Това е втора парична санкция, като първата за 1000 лева е паднала в съда.