12 табла с оригинали на екслибриси от художници от 5 континента ще покаже библиотека „Любен Каравелов“ в националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий“. В колекцията на РБ, която организира международния конкурс за екслибрис от 2005 г., има 3500 оригинала на рисунките за книги. В изложбата в София ще бъдат представени творби на автори от България, Аржентина, Украйна, Сърбия, Чехия, Индия, Япония и др. Екслибрисите показват и богатството от теми и събития, на които са посветени в различните години на конкурса.