Основен ремонт на опасния Дъгов мост над река Русенски лом по пътя между Русе и Велико Търново предвижда Пътната агенция, като вече се търсят проектанти за съоръжението. Дъговият мост е емблематично съоръжение, построено преди 60 години, което има потенциал да обслужва автомобилния трафик за дълъг период в бъдеще. В момента обаче той е в лошо състояние, с влошени конструктивни и функционални експлоатационни показатели, се посочва в становището на Института по пътища и мостове. В тази връзка е необходим спешен ремонт и укрепителни дейности, за да се спре разрушаването на моста, да се отстранят повредите, да се усили мостовата конструкция и да се осигури дълготрайност. 
Трафикът по моста е интензивен с над 9000 автомобила средноденонощна годишна интензивност предимно от тежкотоварни превозни средства. Предвижда се пълна рехабилитация на пътното платно на моста, възстановяване на повредите на стоманобетоновата конструкция, изграждане на ефективна система за отводняване на съоръжението и други ремонтни и укрепителни дейности. За изработването на проекта за ремонтните дейности са заделени 96 000 лева, които се финансират от държавния бюджет, а срокът за изпълнение е 150 дни.