Нова денонощна телефонна линия за въпроси и сигнали 0700 800 61 ще обслужва клиентите на „Енерго-Про Продажби“. Досега използваният номер 0700 161 61 се обособява за клиентите на „Електроразпределение Север“ (предишно име „Енерго-Про Мрежи“). Промяната се налага поради правното изискване на европейското законодателство за разделяне на електроснабдителното и електроразпределителното дружество в рамките на компанията.
Така занапред на новия телефон 0700 800 61 ще можем да проверяваме каква е месечната ни сметка за консумираната електроенергия и да се осведомим за реда и начина за заплащане на тока, както и за текущите към момента промоции и кампании.
На досегашния телефон 0700 161 61 ще продължим денонощно да подаваме сигнали за аварии и да получаваме информация относно присъединяване към електроразпределителната мрежа и излизане на свободен пазар на електроенергия.