Каква подкрепа могат да очакват работодателите благодарение на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ - това ще обсъди днес с представители на бизнеса в Русе и областта заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. На срещата тя ще разкаже подробности за схемите, които предстои да се отворят по програмата през 2018 г. По-късно зам.-министър Русинова ще посети обекти, където се работи по проекти, реализирани с финансовата подкрепа на ОПРЧР. Такъв е проектът на община Русе „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“.