Сдружението на областните управители в Русе е регистрирано през 2013 г. и е единственото в страната. То беше създадено, за да обедини знанията и опита на бившите управленци, които макар и от различни политически сили да продължат да работят заедно за развитието на Русе и региона. В сдружението членуват Владимир Недялков, който е и председател на организацията, Кирил Блъсков, Веселин Заяков, Димитър Мочев, Йордан Борисов, Румен Януаров, Венцислав Калчев, Стефко Бурджиев. Секретар на сдружението е Емил Бачийски, бивш зам.областен управител.
Предложението за ново административно райониране на България и публикацията на „Утро“, че се обмисля смяната на Русе като административен център, предизвика доста спомени у част от бившите областни управители за битките в нетолкова далечното минало за утвърждаването на града като водещ в сегашния Северен централен район. Загрижени за бъдещето на града и областта, членовете на сдружението вчера излязоха с официално обръщение в защита на Русе като административен център на бъдещ административен район, което беше внесено при областния управител Галин Григоров.
Публикуваме го без съкращения.

До министър-председателя Бойко Борисов
До председателя на Народното събрание Цвета Караянчева
До министъра на регионалното развитие Николай Нанков
До председателя на комисията за регионално развитие в НС Искрен Веселинов
До депутатите от 19 многомандатен избирителен район Русе
Чрез областния управител на област Русе Галин Григоров
ОБРЪЩЕНИЕ
от Сдружението на областните управители-Русе
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с вариантите за ново райониране на България, предложени от Министерството на регионалното развитие, ние, членовете на Сдружението на областните управители-Русе, смятаме, че най-подходящ е вторият вариант, предвиждащ създаването на Дунавски регион. Мотивите ни за това са следните: Този вариант обхваща Северна България от западната до източната ни граница с население към края на 2016 г. от почти 1 700 000 души, което и при най-неблагоприятните демографски прогнози след 30 години към края на 2046 г. по данни на НСИ би било над 900 000 души, т.е. над пределно изискуемия от ЕС минимум от 800 000 души. Обособяването на Дунавски регион ще даде възможност за по-ефективно изпълнение на Дунавската стратегия на ЕС, тъй като ще се улесни координацията и взаимодействието между общините и областите по поречието на Дунав. Попадайки в различни райони на планиране сега, субординацията изисква съгласуване между административните центрове на тези райони, което до известна степен забавя работата по проектите. От друга страна, един бъдещ Дунавски регион би имал възможност за по-равномерно икономическо и социално развитие на цялата територия. Този вариант беше подкрепен и от Асоциацията на дунавските общини.
Според нас, бившите областни управители на област Русе, най-сериозният кандидат за административен център на бъдещия нов район (Дунавски или друг, ако бъде предпочетен различен вариант) е град Русе. Съображенията ни за това са следните:
- Русе е център на Северен централен планов район вече 19 години и има натрупан административен капацитет.
- Русе е икономически център, който осигурява около 3% от продукцията на страната и е на второ място в Северна България след Варна и на 5 място в страната по данни на ИПИ.
- В Русе е съсредоточен образователен, научен и интелектуален потенциал. В града има две висши учебни заведения - Русенски университет с филиали в Силистра, Разград, Видин; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Регионален академичен център на БАН.
- Град Русе и Русенска област са съществена част от трансграничния регион Русе-Гюргево-Букурещ, пресичан от европейски транспортни коридори 7 и 9. Предстои изграждането на автомагистрала Русе-Велико Търново и връзка с АМ „Хемус“. Постигнато е съгласие с румънската страна за изграждане на още един мост над Дунав при Русе.
- Съществува сериозна перспектива за изграждането на транспортен коридор Среден Изток-Грузия-Черно море-Варна-Русе-Западна Европа.
- Меморандумът между България и Гърция за развитие на железопътната връзка Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе, която ще свърже Егейско и Черно море и река Дунав и ще позволи да се комбинират пътен, железопътен, воден и речен транспорт, отваря пред Русе реалната перспектива да се превърне в най-големия логистичен център в Северна България.
- Не на последно място Русе е стар културен център с международно признание, фестивалът „Мартенски музикални дни“ вече 58 издания събира елита на музикалния свят. Градът има всички предпоставки за развитие на исторически и културен туризъм. 
Всичко това според нас показва, че развитието на Дунавския регион неизбежно ще бъде свързано и повлияно от по-големите възможности на град Русе, което го прави и най-перспективния център на бъдещ нов район.
Обръщаме се към вас с надеждата, че градът няма за пореден път да бъде подценен и пренебрегнат, както се е случвало и в по-далечната, и в по-близката ни история.
Вярваме, че нашите съображения ще бъдат взети под внимание и всички русенски депутати ще се обединят в името на град Русе и ще отстояват интересите на града и неговите жители при гласуването на новото райониране на страната в Народното събрание. 
Председател на сдружението: Владимир Недялков
Секретар на сдружението: Емил Бачийски