10 185 данъчни декларации на фирми са получени по електронен път в офиса на НАП в Русе до 2 април, когато изтече крайният срок за отчитане на корпоративните доходи за 2017 г.
Важната новост тази година бе, че всички декларации по ЗКПО, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., трябва да се  подават единствено по електронен път с електронен подпис. По време на кампанията имаше близо 50 случая, в които задължени лица от региона изпращаха по пощата декларациите си на хартия, но повечето от тях своевременно поправиха грешката си.
Друга новост бе, че от тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не бяха длъжни да подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността. Това си пролича в намаляване на броя на подадените декларации в сравнение с 2017 г., когато в офиса на НАП в Русе са били приети 14 937 бр.