407 нови безработни са се регистрирали в Бюрото по труда през февруари, съобщи главният експерт в БТ Йорданка Генчева. С тях бройката на безработните, които фигурират в регистрите на трудовата борса, стават 2849. Нивото на безработица в община Русе е 3,5 процента, докато средното за страната е 7 на сто. 
Точно поради това, че равнището е ниско, община Русе не може да кандидатства за включване в проекта „Работа“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която с евросредства ще се осигурява работа за безработни. От цялата Русенска област заявки за тази програма са подадени от останалите 7 общини. С тях се обявяват 294 работни места, като 260 се осигуряват от самите общински администрации, а останалите 34 са заявени от 10 фирми от реалната икономика. От общинските управи в Сливо поле и Иваново са подали две заявки за 37 работни места, от същите две общини 5 фирми предлагат 18 места за работници. 
Предстои заявките да бъдат разгледани и да получат евентуално одобрение.