Дружеството, което доставя ток в Североизточна България - „Енерго-Про“, предлага средното увеличение за домакинствата да е с 5,5 процента, като увеличението е сметнато при сега действащите цени на НЕК. Това означава, че ако предложението бъде прието, електроенергията по дневна тарифа ще поскъпне с около 1 стотинка на киловатчас, а по нощната - малко над половин стотинка.
Изменението на цените за крайните потребители ще се определи от КЕВР, след като се вземат предвид предложенията на всички участници по веригата - производители, пренос, разпределение, уточняват от енергийния регулатор.
Преди месец от „Енерго-Про“ заявиха, че очакват признаване на икономически обоснованите разходи и че годишната инвестиционна програма на „Електроразпределение Север“ включва 45 млн. лева за следващия тригодишен период. Дружеството настоява за коригиране на размера на технологичните разходи и нормата на възвръщаемост до актуалните им нива.